„W morderstwie ks. Popiełuszki ważniejszym aktorem były komunistyczne służby wojskowe” – o książce „Szukając Sprawców Zła” mówi L. Pietrzak

Od śmierci błogosłowianego Jerzego Popiełuszki minęło wiele lat. Niektórzy tę zbrodnię nazywają mordem załozycielskim III RP i taka definicja mówi

Read more