„Co się stało z Grzegorzem Braunem?” – mówi Jerzy Targalski

Filmom Grzegorza Brauna zawdzięczam dużo. Przede wszystkim jego produkcja pt. „Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne” uzmysłowiła mi, że Lech Wałęsa był agentem komunistycznej bezpieki. Później doszły kolejne dokumenty, które pomogły w odkrywaniu prawdziwej historii naszego kraju. Jednak od kilku lat Pan Grzegorz w swojej retoryce obrał kurs, który zdumiewa niezmiernie. Gdybym napisał, że jest to kurs prorosyjski, to raczejbym nie przesadził. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Jerzego Targalskiego. Pan Jerzy potwierdza nasze obawy i wyjaśnia prawdopodobne powody zmian w poglądach znannego dokumentalisty. Posłuchajcie: