“Dawnym barbarzyńcom rosyjskim blisko do dzisiejszych barbarzyńców smoleńskich!” – o pracach na „Łączce” mówi T. Płużański cz.2

Nie lubię myśleć w tym samym kontekście o „Żołnierzach Wyklętych” i ofiarach katastrofy smoleńskiej, ale ostatnie wydarzenia i potwierdzenie, że zamieniono ciała w trumnach po tej tragedii, nasuwają same takie analogie. W części pierwszej rozmowy Pan Tadeusz Płużański opowiadał o bardzo ciężkiej pracy przy odkopywaniu naszych bohaterów. Teraz, w części drugiej nawiązuje do wyżej napisanej kwestii i nie pozostawia złudzeń, co do traktowania zmarłych przez Rosjan. Mocne! Zapraszam do słuchania i udostępniania!