„Przez ostatnie 30 lat niszczyliśmy naszą Marynarkę Wojenną!” – mówi Ł. Kister cz.1

Od momentu wygrania ostatnich wyborów parlamentarnych, dużo mówi się o Polskiej Armii i jej reformie. Nie ma wątpliwości, że w naszym położeniu geopolitycznym musimy mieć silne wojsko i zmiany są potrzebne na gwałt. Wprowadzono Wojska Obrony Terytorialnej i temat naszej armii pojawia się często w środkach masowego przekazu. Z jakiegoś dziwnego powodu mało się mówi na temat stanu Polskiej Marynarki Wojennej. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy poruszyć ten temat. O opinię w tej sprawie zwróciliśmy się do Łukasza Kistera, który mówi wprost, że przez ostatnie 30 lat ten typ sił zbrojnych traktowany był po macoszemu i robiono wiele, by nie rozwijał się wcale. Zapraszam do słuchania i udostępniania. Bardzo ciekawe słowa!