„Polska może stać się liderem Europy, ale potrzebuje silnej Polonii!” – mówi W. Biniecki

Patrząc na cały przekrój Polonii w UK, dochodzę do smutnej konkluzji, że nic nie jest tym, czym powinno być. Wiele organizacji, wiele konfliktów i niewiele wspólnych celów. W porównaniu do innych nacji, Polacy na Wyspach są chyba najbardziej podzieloną i nie współpracującą ze sobą mniejszością narodową. Miałem nadzieję, że w innych krajach pod tym względem jest inaczej. Myliłem się, gdyż np. w Stanach Zjednoczonych pomimo ogromnej polskiej diaspory, wciąż mamy chaos i przede wszystkim zero możliwości wpływu na politykę USA. Czy można to zmienić? Co jest tego powodem i dlaczego Polacy zagranicą nie budują silnych ośrodków rozwoju i popularyzowania kultury i biznesu Polski? Na te wszystkie pytania odpowiada Pan Waldemar Biniecki. Profesor Uniwersytetu w Kansas wylicza wszystkie bolączki działalności organizacji polonijnych na świecie i daje przykłady konkretnych działań, które mogą zmienić ten stan rzeczy. Zapraszamy do słuchania i udostępniania.