„Ksiądz Małkowski był pierwszy do zamordowania przez UB!” – W. Sumliński opowiada o książce „Ksiądz” cz.1

Dla mnie ksiądz Stanisław Małkowski był i jest legendą! Zdradzony przez zwierzchników,  w pokorze prowadził swoją posługę, wykonując ciężką pracę

Read more

„W morderstwie ks. Popiełuszki ważniejszym aktorem były komunistyczne służby wojskowe” – o książce „Szukając Sprawców Zła” mówi L. Pietrzak

Od śmierci błogosłowianego Jerzego Popiełuszki minęło wiele lat. Niektórzy tę zbrodnię nazywają mordem załozycielskim III RP i taka definicja mówi

Read more

„Prawda nie może zostać tylko dla nas” – o książce „Szukając sprawców zła” i śmierci ks. Popiełuszki mówi A. Witkowski (cz.1)

Minęło ponad 33 lata od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Komuniści w procesie pokazowym niby skazali tych, co popełnili tę straszną

Read more