„Taniec wśród mieczów – piękny polski obraz, zrabowany podczas wojny” – tekst K. Jastrzembskiego

Obraz „Taniec wśród mieczów” Henryka Siemiradzkiego został wystawiony na aukcję w londyńskim Sotheby’s w oszacowaniu wstępnym ok. £ 100 000 mimo protestow MKiDN. W poniedziałek wieczór 27 listopada zwołano akcje na wtorek rano godz.10: 00 przed budynkiem Sotheby’s w centralnym Londynie z inicjatywy Marcina Mścichowskiego i innych, jako wydarzenie FB.

Resort kultury, 6 listopada, wystąpił do Sotheby’s o wycofanie obrazu z aukcji, nie posiadając wówczas jeszcze informacji dotyczących powojennych losów obiektu. Brak informacji dotyczących okoliczności nabycia obrazu przez obecnego posiadacza oraz fakt, że obraz na podstawie obecnie posiadanych przez ministerstwo informacji został wywieziony z Polski bez stosownego pozwolenia, przemawia za tym, że obiekt obciążany jest wadą prawną. Dom aukcyjny został poinformowany o tym fakcie 23 listopada i ponownie poproszony o wycofanie obrazu z aukcji do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Niestety dom aukcyjny nie przychylił się do prośby ministerstwa, argumentując swoją decyzję brakiem dostatecznych dowodów ze strony polskiej, nie przedstawił jednak żadnych dokumentów poświadczających legalny wywóz z Polski czy danych posiadacza, które pozwoliłyby stronie polskiej na zweryfikowanie legalności wywozu.

Podczas akcji dowiedzieliśmy się ze Sotheby’s wycofało obraz pod naciskiem, ale nie podają nazwiska „prywatnego kolekcjonera”!

Krzysztof Jastrzembski, Londyn